Kontakt

Sportski savez opštine Plandište
Vojvode Putnika 58/II
26360 Plandište

Tel/fax: +381 (0)13 862338
e-mail: sportplandiste@yahoo.com