Savez

Sportski savez opštine Plandište prvi put je osnovan 02. septembra 1999. godine.

Sportski savez opštine Plandište je samostalan, dobrovoljan, nevladin, nepolitičan i neprofitan teritorijalni sportski savez za opštinu Plandište.

U Sportski savez opštine Plandište udružuju se organizcije u oblasti sporta sa teritorije opštine Plandište.

Savez ima status nadležnog teritorijalnog sportskog saveza u pogledu ostvarivanja svojih nadležnosti utvrđenih Zakonom o sportu.

Savez obavlja aktivnosti na ostvarivanju statutarnih ciljeva na celoj teritoriji opštine Plandište.

Promoter je negovanja i poštovanja sportskog morala i sportskog duha, promoter je najboljih sportista, rekreativnog sporta, zdravih stilova života, aktivno učestvuje u borbi protiv nasilja na sportskim manifestacijama.

Organizator je sportskih manifestacija na lokalnom, pokrajinskom, republičkom nivou kao i međunarodnih takmičenja, aktivan je na realizaciji međusportske saradnje sa sportskim klubovima, sportskim organizacijama, obrazovnim istitucijama i nevladinim organizacijama.

Savez je član Sportskog saveza Srbije i Sportskog saveza Vojvodine.

Savez predstavljaju i zastupaju predsednik i sekretar Saveza:

Predsenik SSO Plandište:      Jovica Selaković, 069 238 08 78;

Sekretar SSO Plandište:         Milan Puđa, 069 36 36 616